Efektywność wykorzystania instalacji

Od momentu uruchomienia do chwili obecnej wszystkie instalacje solarne wytworzyły szacunkową ilośc energii 3058900 kWh. Oznacza to, że dzięki tej energii mieszkańcy mogli podgrzać następujące ilości wody w dwóch przypadkach:

  1. podgrzanie wody o 20 stopni C – 131849 litrów
  2. podgrzanie wody o 30 stopni C – 87899 litrów

Do obliczeń wykorzystano wzór na ciepło właściwe wody.

W ramach projektu na terenie gminy zainstalowano 103 instalacje o łącznej powierzchni 636m2. Przyjmując dla obszaru gminy średnie nasłonecznienie 1100kWh/m2 i przy średniej sprawności instalacji wynoszącej 85,2% otrzymujemy, iż instalacje zainstalowane w ramach projektu powinny generować 596 059 kWh rocznie. Oznacza to, że średnia efektywność wykonanej instalacji wynosi 91 %.